Nowa firma - leasing-zwrotny

Leasing zwrotny

nowa-firma.com.pl


W ostatnich latach leasing zwrotny stał się bardziej popularny. Z tego powodu, że pewne ograniczenia związane z dostępem do finansowania długiem, to coraz więcej spółek giełdowych sprzedaje aktywa oraz dzierżawi je z opcją odkupu po kilku latach. Jednakże zarządy tych spółek kierują się także innymi celami stosując to rozwiązanie, np. poprawę wyników finansowych.

 

Leasing zwroty oraz transakcje z nim związane znane i stosowane są na świecie już od wielu lat, jednakże do niedawna były całkowicie obce w naszym kraju. Obecnie bardzo dużo firm szuka środków na finansowanie prowadzonej działalności, ale nie zawsze wyprzedaż aktywów jest czymś pożądanym i dobrym. Wówczas alternatywą staje się leasing zwrotny.

 

Leasing zwrotny można nazwać pewnego rodzaju pożyczką, której zabezpieczeniem są aktywa danego przedsiebiorstwa. Dzięki takim transakcjom spółki mogą uzyskać pieniądze i przeznaczyć je na dalszy rozwój, jednocześnie korzystając z aktywów, za pomocą których genrują dochody. Ta forma leasingu jest również alternatywą dla zaciągania wysoko oprocentowanych kredytów bankowych, które są dodatkowo obwarowane licznymi warunkami i zabezpieczeniami. Obecnie banki aż tak chętnie nie kredytują też różnych projektów gospodarczych. Warto dodać, że dirmy leasingowe, które wykorzystują konstrukcję leasingu zwrotnego, mogą uzyskać o wiele lepsze zabezpieczenia niż te, które stosuje się przy udzielaniu typowych kredytów i pożyczek. Jeżeli leasingobiorca ogłosi upadłość, to wówczas firma leasingowa może bez trudu odebrać przedmiot leasingu.

 

 

Specjaliści wyjaśniają również, że podstawowym celem tego rodzaju leasingu jest zdobycie kolejnych pieniędzy na zrealizowanie zamierzone przedsięwzięcia. Czasami traktuje się też to jako pewnego rodzaju „wybieg” stosowany, aby spełnić postawione wymogi różnych programów motywacyjnych. Związane jest to z tym, że niektóre takie programy rozlicza się na podstawie wypracowanych przez spółki wskaźników. Takim wskaźnikiem może być wartość zwrotu z aktywów. Leasing zwrotny, jest więc często stosowany w tym celu, aby pochwalić się zyskami.

 

Jednakże wielu pracowników cenionych firm leasingowych zauważa, że pod względem podatkowym niekiedy jest to bardzo niekorzystna forma leasingu. Wynika to z samych umów leasingowych, które zazwyczaj są niekorzystne z tego powodu zamortyzowanego sprzętu. Aby pozyskać pieniądze, podmiot musi najpierw sprzedać nam określony w umowie sprzęt i w związku z tym powstaje u niego dochód. Dochód ten jest różnicą pomiędzy ceną samej sprzedaży sprzętu a niezamortyzowaną wartością tego środka trwałego. Od tego dochodu podmiot musi odprowadzić podatek, co w konsekwencji zmniejsza wartość uzyskanych środków finansowych.

 

Należy również pamietać o tym, że każda firma zainteresowana leasingiem zwrotnym musi jeszcze zdecydować się na którąś z jego odmian: leasing finansowy bądź leasing operacyjny. Różnią się one od siebie pod względem ujęcia w księgach rachunkowych. W tej kwestii najlepiej spytać o to doświadczonego doradcę, które wyjaśni wszelkie niejasność, przedstawi szegóły, zalety oraz wady każdej z tych odmian.